Gratis Udlån

Frisk-Matic kan tilbyde gratis opstilling af automater i Storkøbenhavn, hvor vi vurderer, at der er basis for en fornuftig forretning. Dette gælder sodavands – eller slikautomater, samt store varmdriksautomater. Ved gratis opstilling af en eller flere automater ydes fuld automatservice.

Denne service omfatter følgende:

  • Indkøber varer
  • Påfylder varer
  • Rengøring af automaten
  • Udfører forebyggende service
  • Udfører reparationer
  • Udrykning på tilkald
  • Levering af reservedele
Kort sagt overtager vi alle forpligtelser, det fulde ansvar og alle omkostninger i forbindelse med en tilfredsstillende automatservice.

For denne ordning betales der ved møntindkast for hver enkel vare. Mod et tilskud kan vi også tilbyde denne service, hvor det ikke er muligt for os at drive en sund forretning ved den daglige omsætning alene.

Gratis Udlån